Musubi Furoshiki Online Store
| Kyoto, since 1937

Ukiyo-e Gauze Pile Handkerchief

REFINE