Choju jinbutsu giga
Chojui

48cm/18.9″Choju jinbutsu giga

Choju

68cm/26.8″Choju jinbutsu giga

Choju

104cm/40.9″Choju jinbutsu giga

Choju

Towel Choju jinbutsu giga

10 Items

Kimono x Furoshiki

How furoshiki are used after wrapping?