Reversible
isa

ISA-Monyo

fuku musubi

Fuku Musubi

chouju giga

Choju jinbutsu giga

Toki-iro

Toki-iro

Amunzen Sharkskin Sakural

Polyester Amunzen Reversible

Silk Chirimen Reversible

Silk Chirimen Reversible

Cotton Shantung Reversible

Cotton Reversible

mina perhonen

minä perhonen

96 Items

Kimono x Furoshiki

How furoshiki are used after wrapping?